Certificat eliberat de Ministerul Culturii

Condiţii de certificare:

Domenii de certificare:

Legea 178/1997

Condiţiile de autorizare:

Autorizatie de la Ministerul Justitiei

Autorizatie de la Ministerul Justitiei

Legea 178/1997

Condiţiile de autorizare:

Universitati care formeaza traducatori si interpreti:

Masterate pentru formarea traducatorilor si interpretilor:

Masterate pentru formarea traducatorilor si interpretilor: